1

Temat: Błąd w jedz

Czy mieliście sytuację, że jedz został (zapewne omyłkowo) źle wypełniony. W dziale III jedz litera C w punkcie: Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą....
Otrzymałam jedz z odpowiedzią "Nie". Pytanie czy można wezwać do prawidłowego dokumentu w przypadku wątpliwości czy skoro nie potwierdził podstaw wykluczenia powinnam go od razu wykluczyć?

2 (edytowany przez MIRAS 2018-06-12 10:53:43)

Odp: Błąd w jedz

Wezwać do złożenia wyjaśnień:

np.:
"Czy w związku z udzieloną odpowiedzią negatywną (Nie) w JEDZ cz. III sekcja C na pytanie "Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji (...)" mając na względzie formę pytania, która może wprowadzać w błąd przy udzielaniu na nie odpowiedzi należy rozumieć, że:
a) w stosunku do wykonawcy istnieją przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-18 ustawy,
b) czy też, że odpowiedź "Nie" oznacza według wykonawcy, iż w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-18 ustawy?".

3

Odp: Błąd w jedz

Dzięki wielkie!