1

Temat: Dostawa sprzętu innego niż określony w ofercie

Podczas odbioru sprzętu informatycznego okazało się, że jedno urządzenie dostarczone przez W. jest o model wyższe, spełniające wymagania SIWZ. W. wcześniej nic nie zgłaszał, że zajdzie taka zmiana. W. oświadczył podczas odbioru, iż nie jest w stanie dostarczyć sprzętu wskazanego pierwotnie w formularzu ofertowym, gdyż zaprzestano jego produkcji. Wykonawca oferuje nowy produkt, który ma te same lub lepsze parametry, zatem spełnia wszystkie wymagania określone w siwz. Co w takim przypadku zrobić. Czy zamawiający może potraktować zmianę sprzętu na tym etapie, jako zmianę nieistotną? Należy zrobić aneks do tej zmiany? Przyjąć bez zastrzeżeń i spisać notatkę? W umowie był taki zapis:
"Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane z rynku przez producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny.

2

Odp: Dostawa sprzętu innego niż określony w ofercie

Zróbcie sobie aneks i gra.

3

Odp: Dostawa sprzętu innego niż określony w ofercie

A jak już jest po dacie odbioru?

4

Odp: Dostawa sprzętu innego niż określony w ofercie

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/dostawa-sprzetu-innego-niz-okreslony-w-ofercie-moze-byc-uznana-za-zmiane-nieistotna

5

Odp: Dostawa sprzętu innego niż określony w ofercie

Otóż właśnie na tym artykule się opierałem, dziękuję pięknie, pozdrawiam!