1

Temat: Trudna sprawa z podmiotem trzecim:/

Witam ponownie,

Mam dość skomplikowaną sytuację w przetargu i bardzo Państwa proszę o pomoc:)

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane została złożona jedna oferta. Oferta tegoż Wykonawcy przedstawia się następująco:
1. W formularzu oferty wskazał, że zamierza mieć podwykonawcę i wskazał jego nazwę, jednak nie wskazał części/zakresu jaki planuje mu zlecić;
2. We wstępnych oświadczeniach dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia nie napisał że ma zamiar polegać na zdolnościach innych podmiotów (miejsca te zostały wykreślone), więc tak naprawdę wstępnie oświadczył, że sam spełnia warunki;
3. Dodatkowo do oferty tej dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego, że ten podmiot udostępni mu swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu poprzez profesjonalne doradztwo techniczne, wydawanie opinii i zaleceń dla personelu technicznego i wykonawczego, udział w naradach technicznych w zakresie ustalonym z Wykonawcą.

Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty ze względu na nieścisłości, gdyż oświadcza nam że sam spełnia warunki, a w innym miejscu wskazuje ze ma zamiar je pożyczyć od innego podmiotu. No i oczywiście podmiot trzeci ma wpisane tylko doradztwo, opinie itp. a nie jest nigdzie wskazane że je zrealizuje tak jak wymaga tego ustawa.

W wyjaśnieniach przysłanych od Wykonawcy jest tylko tyle, że ten podmiot trzeci "...będzie wykonawcą w zakresie części robót budowlanych o wartości...", powtórzenie treści poprzedniego zobowiązania i znów go dołączenie, w którym jest niestety tylko doradztwo, które Wykonawca nazwał  dodatkowo świadczeniem robót budowlanych, oraz potwierdzenie wykonawcy ze spełnia warunki.

Wyjaśnienia te nie wskazują konkretnie, ze podmiot trzeci wykona realnie tą robotę.

Co zrobić w takiej sytuacji??? Odrzucić, ze względu ze to tylko doradztwo, opinie, konsultacje??? czy wskazanie szerszego zakresu w zobowiązaniu byłoby już zmianą treści oferty???

2 (edytowany przez marekw2 2018-05-16 16:32:24)

Odp: Trudna sprawa z podmiotem trzecim:/

Czy żądaliście jakichś poświadczeń spełniania warunku?. Jeżeli nie to opieracie się wyłącznie na oświadczeniu Wykonawcy. Jeżeli tam nie ma zapisu, że na potwierdzenie spełniania warunków ma zamiar polegać na zdolnościach innych podmiotów to należy przyjąć że spełnia je sam. To, że macie jakieś zapisy w ofercie o zamiarze zatrudnienia podwykonawców czy współpracy z kimś kto będzie doradzał nie ma znaczenia a nawet przemawia na korzyść Wykonawcy, który pomimo posiadania własnego doświadczenia chce jeszcze podeprzeć się doświadczeniem osoby trzeciej aby lepiej wykonać Wasze zamówienie. Swoją drogą osobiście uważam, że stawianie warunku posiadania doświadczenia bez żądania poświadczeń od zamawiających nie ma sensu.

3

Odp: Trudna sprawa z podmiotem trzecim:/

Wykonawca się pogubił. Ale nie rozumiem, okresliliscie warunek doświadczenia ze wskazaniem jakie dokumenty będą potwierdzać spełnienie tego warunku?
Czyli czy okresliliscie że trzeba będzie złożyć wykaz robót z referencjami?
Jeżeli tak to ten warunek powinien być analizowany. No i jak wpisali w oświadczeniu wstępnym że samodzielnie, to niech składają dokumenty gdzie wykażą robotę przez siebie wykonaną.
Myślę że wskazali podwykonawce w zakresie doradztwa, ale namieszali poprzez złożenie z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego. Gdyż jak myślę, faktycznie podmiot trzeci nie udostępnia tu potencjału na potrzeby spełnienia warunków.

4

Odp: Trudna sprawa z podmiotem trzecim:/

miałam podobnie, wykonawca dolaczył zobowiązanie podmiotu trzeciego w którym opisal że jest to kierownik budowy, a zamawiający wymagał tylko wykaz robót z referencjami, w związku z czym nie badałam tego dokumentu tylko przeszlam do wezwania  do złożenia wykazu robót  z referencjami

5

Odp: Trudna sprawa z podmiotem trzecim:/

słusznie