Temat: Wgląd w ofertę konkurencji

Chcielibyśmy zajrzeć do oferty wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona (my również składaliśmy ofertę w tym postępowaniu). Wynik przetargu został ogłoszony w piątek. Czy wystarczy pismo przewodnie że zwracamy się z prośbą o udostepnienie oferty firmy X ?

2

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Chyba nie wynik został ogłoszony. Co za problem bo nie rozumiem.

3

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

janek159 napisał/a:

Chyba nie wynik został ogłoszony. Co za problem bo nie rozumiem.

No to jeszcze raz - złożyliśmy ofertę w przetargu. W piątek 10.11 Inwestor przysłał do nas ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w tym przetargu, a my chcielibyśmy do tej najkorzystniejszej oferty zajrzeć. Czy mamy takie prawo ?

4

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Oczywiście macie prawo zobaczyć wszystko

5

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Nie zakładam nowego wątku, bo sprawa w tym samym temacie.

mianowicie: w postępowaniu oferty złożyły oferty 3 firmy (my jesteśmy jedną z nich). Wystąpiliśmy do zamawiającego z wnioskiem o wgląd do dwóch pozostałych ofert i dostaliśmy dokumenty. Oferta firmy najtańszej będzie ofertą najkorzystniejszą, ale jest jedno "ale" - wiemy że ta firma nie ma odpowiednich referencji, a z ich formularza ofertowego wynika że nie powołują się na doświadczenie podmiotu trzeciego.... I teraz chcielibyśmy zajrzeć do dokumentów, które ta firma złoży po wezwaniu przez zamawaijącego. I teraz pytanie - czy już wystąpić do zamawiającego o udostępnienie tych dokumentów (w tym załącznik wykaz robót) czy wnioskować o to dopiero jak ogłoszony zostanie wynik postępowania?????

6

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Można teraz można później po wyborze.

7

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Marcel napisał/a:

Można teraz można później po wyborze.

Ok, a więc czekam na wybór ;-)

8

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Jednak chyba lepiej dla wykonawcy zweryfikować oferty konkurencji przed wyborem najkorzystniejszej oferty i ewentualnie powiadomić zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach (np. oświadczenie nieprawdy) - szczególnie w ofercie, która uzyskała największą ilość punktów. Łatwiej i szybciej będzie Zamawiającemu podjąć odpowiednie działania, niż po wyborze najkorzystniejszej oferty.

9

Odp: Wgląd w ofertę konkurencji

Po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert wystaapiłam z pismem o  wgląd do załącznika wykaz robó. Otrzymałam dokumenty i teraz  rozkminiam temat, tzn. zamawiający wymagał:
"co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub
remoncie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej lub syntetycznej wraz z
elementami wyposażenia o powierzchni minimum 900m2" a wykonawca przedłożył dwie referencje gdzie w ramach jednej roboty wykonał roboty na boisku ale bez nawierzchni poliuretanowej (był podywkonawcą i nawierzchnię wykonał Wykonawca, a podwykonawca zrobił całą resztę prac - potwierdzone u Inwestora tej inwestycji) natomiast w ramach drugiej roboty (na obiekcie innym niz boisko wykonał nawierzchnie poliuretanową o pow. ponad 900m2). Wg mnie przedłożone referencje nie potwierdzają wymaganego przez Inwestora doświadczenia. Mam rację czy się mylę?