1

Temat: Zmiana osoby, która była punktowana

Zamawiający określił warunek w odniesieniu do kierownika budowy (m.in 2 roboty na inwestycji o określonych parametrach). Dodatkowo w kryteriach oceny ofert punktował za większe doświadczenie tej osoby, tj. 3 inwestycje 5 pkt, 4 inwestycje- 10 pkt, itd.

Wykonawca (którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy informuje zamawiającego, że wskazana osoba, ze względu na siłę wyższą (niezależną) nie będzie mogła być przy realizacji zamówienia. Za ww. osobę wykonawca uzyskał 20 pktów.
Wykonawca przedkłada dla zamawiającego dokumenty, z których wynika, ze nowa osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu, jednakże, doświadczenie tej osoby, jeżeli wskazana była by w pierwotnej ofercie, jest na 10 pktów.

Co powinien zrobić Zamawiający?

2

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Zmiana przed podpisaniem umowy jest raczej niedopuszczalna, inaczej jest już po podpisaniu umowy jeżeli zmiana została przewidziana, tutaj dodatkowo jest kolejny problem, mniejsze kwalifikacje co wiąże się z punktacją.

3 (edytowany przez samzam 2018-04-20 09:27:25)

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Fakt, że osoba nie może realizować zamówienia  - siła wyższa - zawsze może wystąpić. Kwestia, jak ma się zachować zarówno wykonawca jak i Zamawiający, kiedy dana osoba nie może pełnić swoich obowiązków z różnych przyczyn i na różnym etapie.
Zmiana takiej osoby, może wystąpić co najmniej w następujących przypadkach:
1) w trakcie badania takiej oferty
2) po wyborze najkorzystniejszej oferty
3) po podpisaniu umowy

Nadmienię, że pomimo braku zapisów umownych (jeśli mówimy o etapie po podpisaniu umowy), odnośnie przypadków zmiany takiej osoby, siła wyższa powoduje, że należy jakoś z tego wybrnąć.

4

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Taka zmiana była by najlepsza po podpisaniu umowy i w tę stronę bym poszedł, oczywiście doświadczenie musi być takie samo bądź wyższe, jeżeli chodzi o zmianę przed podpisaniem umowy trzeba dokonać ponownej oceny ofert, tutaj sytuacja się komplikuje.

5

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Ale Wykonawca na tym etapie poinformował zamawiającego, tj. po wyborze oferty i zastanawiam się co z tym zrobić i jak się to ma do pierwotnej punktacji. Nadmienię, jakby oceniana była nowa osoba, to Wykonawca nie wygrał postęowania.

6

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

No przecież jak się ma mieć do punktacji? adekwatnie ma mniejszą ilość i nie wygrywa, a o tym zadecydować musi powtórzenie czynności oceny.

7

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Uważam tak jak Marcel. Jeżeli wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej zmienił punktowaną osobę na taką o mniejszym doświadczeniu to należy unieważnić czynność wyboru i dokonać ponownej oceny ofert. Bez tego cała zabawa nie ma sensu.

8

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

unieważnij czynność wyboru oferty i oceny ofert oraz dokonaj ponownie oceny i wyboru

9

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

A czy taka zmiana jest w ogóle dopuszczalna?
Równie dobrze wykonawca oferty kolejnej powołując się na siłę wyższą przedstawia osobę z doświadczeniem za 50 pkt i wygrywa.
Ja bym zastanowił się nad możliwością zastosowania art 94.3 tj. kolejny wykonawca z listy skoro ten nie chce podpisać umowy na warunkach przedstawionych w ofercie.

10

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Marcel napisał/a:

No przecież jak się ma mieć do punktacji? adekwatnie ma mniejszą ilość i nie wygrywa, a o tym zadecydować musi powtórzenie czynności oceny.

To co zrobić w przypadku kiedy jest w trakcie realizacji umowy, i wykonawca nie jest w stanie przedstawić osoby z tak dużym doświadczeniem (aczkolwiek spełniającej warunek udziału)? Przecież tu nie cofnie wyboru smile

11

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

jarosław napisał/a:

A czy taka zmiana jest w ogóle dopuszczalna?
Równie dobrze wykonawca oferty kolejnej powołując się na siłę wyższą przedstawia osobę z doświadczeniem za 50 pkt i wygrywa.
Ja bym zastanowił się nad możliwością zastosowania art 94.3 tj. kolejny wykonawca z listy skoro ten nie chce podpisać umowy na warunkach przedstawionych w ofercie.

Musi być dopuszczalna.
W mniejszych gminach każdy praktycznie każdego zna, i tak się składa, że zaproponowana w ofercie osoba miała wypadek i wymaga dłuższego leczenia. Dlatego sami rozumiemy sytuację Wykonawcy.
I ile łatwiej dokonać jest ponownej oceny ofert, to w przypadku jak już zawarta będzie umowa, to jak rozwiązać taką sytuację?

12

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

samzam napisał/a:

To co zrobić w przypadku kiedy jest w trakcie realizacji umowy, i wykonawca nie jest w stanie przedstawić osoby z tak dużym doświadczeniem (aczkolwiek spełniającej warunek udziału)? Przecież tu nie cofnie wyboru smile

Zagrozić rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy i naliczeniem kar umownych. Aż się zdziwisz jak szybko znajdzie odpowiednią osobę.

13

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Dla mnie oferta jest do odrzucenia. Dochodzi do naruszenia art 87.1 tj zostaje zmieniona treść oferty. Ocena dokonana na podstawie jednego z kryteriów które stanowią integralną część oferty nie może zostać zmieniona w taki sposób, no chyba że przepisy to przewidują, np taka sama cena ofert najkorzystniejszych. W tym przypadku zostaje zmieniona treść oferty na podstawie której to zmiany ponownie dokonuje się oceny ofert. Niedopuszczalne.
Druga rzecz to ponowna ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu. Tu pewnie będzie łatwiej bo po otrzymaniu informacji od wykonawcy, że nie spełnia warunku w zakresie doświadczenia (siła wyższa chociaż to też należałoby ocenić ale w tym przypadku to wykonawca informuje że nie spełnia warunku) można skorzystać z art 26.3 pod warunkiem że wcześniej nie wzywano wykonawcy w tym trybie. Wg mnie wymiana tylko na specjalistę z takim samym doświadczeniem (mniejsza o nazwisko) bo inaczej będzie się to gryzło z treścią oferty.

Pewnie prościej byłoby zawrzeć umowę i potem ją zmieniać pod warunkiem że wykonawca przedstawi takiego samego specjalistę. Inaczej nie zawarłbym aneksu chyba że umowa dopuszcza obniżenie doświadczenia specjalisty. W przeciwnym razie dojdzie do rozwiązania umowy z winy wykonawcy.

14

Odp: Zmiana osoby, która była punktowana

Czy pytający po naszej "burzliwej" dyskusji podjął już jakieś kroki???????