Temat: podwykonawstwo

Witam.
Czy w przypadku gdy Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ ani w umowie, że Wykonawca przy realizowaniu zamówienia może korzystać z usług podwykonawców, to czy Wykonawca może do realizacji roboty budowlanej skorzystać z usług podwykonawcy. Czy zamawiający może na etapie odbioru robót odmówić zapłaty podwykonawcy powołując się na art 7 P.z.p.. Czy też może w tym przypadku stosuje się ogólne przepisy KC.?

2

Odp: podwykonawstwo

jeżeli nie zastrzegł tzn. że może ! wykonywać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców - powinien przedstawić zam.umowę z podwykonawcą a zamawiający winien stosowne zapisy chroniące podwykonawcę umieścić w umowie np. w formie aneksu

3

Odp: podwykonawstwo

W porządku.
Wykonawca skorzystał z usług podwykonawcy. Przedstawił Zamawiającemu umowę z podwykonawcą, a ten powiedział, że nie zapłaci gdyż zlecał umowę wykonawcy a art 7 pzp mówi o zakazie zmian podmiotowych. Moim zdaniem tak Z zrobić nie może, ale jakie przepisy o tym mówią?

4

Odp: podwykonawstwo

nic takiego nie widzę w art.7 ustawy pzp.

5

Odp: podwykonawstwo

Drobne tam nieporozumienie.
Zamawiający ma obowiązek zapłacić zgodnie z umową, stroną jest z zasady wykonawca, a nie podwykonawca, jednak jeśli wykonawca daje wyraźne dyspozycje w zakresie sposobu zapłaty SWOJEGO wynagrodzenia, to nie widzę powodu by je odrzucić, przecież wykonawca ma prawo w dowolnym czasie wskazać aktualny numer rachunku, jeśli wskazuje numer osoby trzeciej, to wyłącznie jego problem.

Podwykonawca w zasadzie ma rację bytu w dowolnym czasie (chyba że specyfika zamówienia jest szczególna), problem głównie w zabezpieczeniu zapłaty podwykonawcy zgodnie z przepisami prawa.

6

Odp: podwykonawstwo

Art. 647 [1] par. 5  Kodeksu cywilnego - Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
V CSK 492/2007
"Regulacja z   art. 647[1] § 2 kc przewiduje szczególne warunki, które muszą być spełnione dla zgody inwestora jedynie w wypadku, gdy milczeniu inwestora mają być przypisane skutki wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Potrzeba zachowania tych warunków dla wyrażenia zgody przez inwestora nie zachodzi, gdy podejmuje on działanie wyrażające jego zgodę. W tym wypadku wystarczającym zabezpieczeniem interesów inwestora jest jego wiedza o prowadzeniu prac przez podwykonawcę i samo wyrażenie zgody na jego udział w procesie inwestycyjnym".

7

Odp: podwykonawstwo

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 20 czerwca 2007 r.
II CSK 108/2007
Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ( art. 647[1] § 2 kc) może być wyrażona w każdy sposób ( art. 60 kc) bez konieczności przedstawiania inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu z odpowiednią dokumentacją.

8

Odp: podwykonawstwo

Mój komentarz do tego ostatniego wyroku SN z 20 czerwca 2007 r.
Jeżeli wykonawca nie przedstawił zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą a faktycznie niektore  roboty budowlane wykonywał podwykonawca i zamawiajacy to akceptował za pośrednictwem swego inspektora nadzoru lub podwykonawca uczestniczył w naradach koordynacyjnych na budowie, tzn. że zamawiający wiedział o  jego udział w realizacji częsci zamówienia i w związku z tym ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

9

Odp: podwykonawstwo

Zgadzam się z KAROLK. Zamawiający nie ma w takiej sytuacji możliwości "wykręcić się" od zapłaty należnego wynagrodzenia. Nawet, jeśli nie widział umowy z podwykonawcą.

10 (edytowany przez Darek W. 2011-06-14 07:02:24)

Odp: podwykonawstwo

A dajcie spokój - lobbing działa - podwykonawca na większe prawa niż wykonawca. Teraz zamawiający musi bawić się w dochodzeniowca na budowie i 'wyłapać" takich podwyk.  by w jego interesie zadbać o jego wynagrodzenie. Do licha - to jest jego sprawa jak dba o dwoje sprawy! - by zawrzeć umowę z wyk. na podwykonawstwo. Do czego to doszło już do jasnej ciasnej.

11

Odp: podwykonawstwo

Do czego doszło? Ano do tego, żeby płacić za robotę, a nie tylko za samo bycie. Bycie wykonawcą nie powinno być źródłem nieuczciwego dochodu, w szczególności poprzez oszukiwanie podwykonawców, przez zatrzymanie wypracowanego przez nich wynagrodzenia, a takie przypadki co i raz się zdarzają.
Nie chodzi tu o śledzenie na budowie, ale o prawne możliwości uczciwego rozliczenia wykonawcy w razie potrzeby.

12

Odp: podwykonawstwo

Odświeżam temat:)
Mój szef nie chce na budowie jednego z podwykonawców, uważa, że jest to firma o złej opinii i nierzetelna. Mam pytanie jakie uprawnienia posiada zamawiający żeby tegoż podwykonawcę wykluczyć z wykonania zamówienia?? Zamawiający zezwalał w SIWZ na podwykonawców, tylko teraz chodzi że nieodpowiednia (nielubiana przez szefa) osoba będzie miała wykonać podwykonawstwo. Czy może zamawiający od podwykonawcy zażądać wykazania doświadczenia lub potwierdzenia, ze wykonał rzetelnie jakieś roboty i dzięki temu nadaję się na podwykonawcę w prowadzonym postępowaniu?? Pomocy, sprawa pilna:(!!!!

13

Odp: podwykonawstwo

Tak, ogólnie zamawiający ponosi pewną odpowiedzialność, więc jego zgoda jest potrzebna (chyba że formalnie nic nie wie, ale to inna sprawa). Warunkiem zgody jest spełnienie wymagań przewidzianych w tym zakresie (tzn. podwykonawstwa) w specyfikacji, na tej podstawie można żądać dokumentów i ogólnie rozliczać podwykonawców - analogicznie jak wcześniej wykonawcę.