1

Temat: usługa społeczna

Czy na usługę społeczną mogę zastosować 100% cena jako kryterium oceny ofert?

2

Odp: usługa społeczna

jedna z podstawowych kwestii, już tyle raz było na forum, poszukaj...

3

Odp: usługa społeczna

szukałam, ale o cenie nie znalazłam,

może jednak ktoś podpowie ? ...

4

Odp: usługa społeczna

art. 138 r. ust. 3 - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów...
To powyżej 750 000 euro.
Poniżej stosuje się tylko art. 138o (ust. 3 pkt 3 - w ogłoszeniu o zamówienu muszą być zawarte kryteria oceny ofert)

5

Odp: usługa społeczna

edelka napisał/a:

art. 138 r. ust. 3 - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów...
To powyżej 750 000 euro.
Poniżej stosuje się tylko art. 138o (ust. 3 pkt 3 - w ogłoszeniu o zamówienu muszą być zawarte kryteria oceny ofert)

czyli może być tylko cena przy społecznych z art. 138 o?

6

Odp: usługa społeczna

Zgodnie z art. 138r ust. 3 Pzp zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów, w szczególności jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, ciągłości lub dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi. Przepis ten jednak dotyczy postępowań, o których mowa w art. 138g Pzp.

W świetle opinii UZP:

Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2?4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. (?). W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu (?).

Czy zatem w świetle tej opinii zamawiający uwzględniając normy zawarte w art. 138o ust. 2?4 Pzp, może zastosować cenę, jako jedyne kryterium oceny ofert?

Czy zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oznacza, że zamawiający nie udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. W mojej ocenie - nie.

To, że w art. 138o ust. 3 pkt 3 Pzp jest zapis - kryteria oceny ofert, w mojej ocenie nie oznacza, że zamawiający nie może stosować ceny jako jedynego kryterium. W art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp jest: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów ? I co, zawsze muszę stosować kryterium ceny lub kosztu i inne kryteria.

Ale ponieważ art. 138o ust. 3 pkt 3 Pzp w praktyce stwarza problemy interpretacyjne to raczej stosujemy cenę no mi jeszcze jedno kryterium.

Oczywiście przyjmując, że do postępowań, o których mowa w art. 138o Pzp stosuje się art. 138r Pzp ? to inne niż cena kryteria musiałyby dotyczyć jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, ciągłości lub dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi. Szkoda, że UZP bardziej precyzyjnie nie wypowiedziało się na temat art. 138o Pzp. O, i tu może być kolejny problem. Jakie inne kryteria?