1

Temat: Pomyłka w umowie

Witam. Wysłaliśmy do Wykonawcy umowę na dostawę - w formie edytowalnej, aby uzupełnił dane osoby, która będzie podpisywać umowę. Dane w umowie zostały uzupełnione, umowa została podpisania przez Wykonawcę, parafowana na każdej stronie i odesłana do nas. U nas, po otrzymaniu oryginału - okazało się, że na pierwszej stronie jest wpisana błędna nazwa Wykonawcy - inna nazwa firmy i adres. Poprawiliśmy to, podpisaliśmy umowę ze swojej strony i odesłaliśmy 1 oryginał do Wykonawcy pocztą, dodatkowo skan gotowej umowy został wysłany na e-mail Wykonawcy z informacją o pomyłce i zmianie nazwy w komparycji umowy. Wykonawca nie wniósł żadnych zastrzeżeń do tego (nie odzywał się). Było to kilkanaście dni przed upływem terminu dostawy. Termin realizacji umowy na dzień dzisiejszy już upłynął i dopiero po tym terminie Wykonawca obudził się i twierdzi, że on nie wyraził zgody na zmianę w umowie i nie zgadza się na jej podpisanie. Co tu z nim zrobić? Według umowy lecą odsetki za każdy dzień opóźnienia od dnia podpisania umowy.