1 (edytowany przez Nero 2017-12-05 21:44:33)

Temat: RNC manipulacja VATem

PN na sprzątanie.
Wartość szacunkowa : 420.000 w tym:
Sprzątanie wewnątrz budynku: 340.000
Sprzątanie na zewnątrz- 80.000

Wykonawca 1:
sprzątanie wewnątrz budynku - 120.000 VAT 23%
Sprzątanie na zewnątrz budynku - 160.000 VAT 8%
Razem:280.000

Wykonawca 2:
sprzątanie wewnątrz budynku - 280.000 VAT 23%
Sprzątanie na zewnątrz budynku - 90.000 VAT 8%
Razem:370.000

Wykonawca 3:
sprzątanie wewnątrz budynku - 310.000 VAT 23%
Sprzątanie na zewnątrz budynku - 70.000 VAT 8%
Razem:390.000

Czy powinnismy zadać wyjaśnień dot RNC czy uznać manipulacje cena jako czyn nieuczciwej konkurencji i odrzucić?
Czy możemy oceniać poszczególne składniki oferty czy wyłącznie jej całość?
Opis:
Wykonawca dopiscil się czynu nieuczciwej onkurencji polegającej na dokonaniu nieuprawnionej manipulacji cen poszczególnymi składnikami oferty.wykonawca wykorzystując rożny sposób opodatkowania usługi uzyskał przewagę cenowa nad pozostałymi konkurentami. Zgodnie z art 3!ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji- czynem nieuczciwej onkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Usługi z niższym Vatem wg oferty Wykonawcy 1 stanowią 57% a usługi z 23% stanowia 43% , gdzie metraż terenów do sprzątania jest w odwrotnych proporcjach!
Wykonawca naruszył interesy pozostałych wykonawców w tym postępowaniu gdyż sztucznie przeliczył wykonanie usługi i uzyskał w ten sposób niższa cenę w stosunku do pozostałych wykonawców.

2

Odp: RNC manipulacja VATem

Bardzo trudno udowodnić !

3 (edytowany przez Nero 2017-12-06 09:05:55)

Odp: RNC manipulacja VATem

Czyli myślisz, że powinniśmy zażądać wyjaśnień i przyklepać ofertę?
Znasz może wyroki odnoszące się do ww. sytuacji?
Ja czytałem o podobnej sytuacji, tj KIO-101/16

4 (edytowany przez jo 2017-12-06 10:15:16)

Odp: RNC manipulacja VATem

wezwałbym do RNC weź też pod uwagę że odrzucając pierwszą z ofert zapłacisz o 90 tys więcej a podstawa nie jest tak rzeczywista ja w tego typu postępowaniach albo dzielę na części albo stosuję średnie ważone

5

Odp: RNC manipulacja VATem

w jaki sposób dzielisz na części lub stosujesz średnią arytmetyczną?

6

Odp: RNC manipulacja VATem

no proste
cz 1 sprzątanie  wewnątrz
cz 2 sprzątanie na zewnątrzśrednie ważone zazwyczaj do cen jednostkowych stosuje

7

Odp: RNC manipulacja VATem

Jeżeli metoda jo bez możliwości składania ofert częściowych to nic nie daje. Nielogiczne mieć dwóch Wykonawców. Moim zdaniem rozpatrujesz:
1.  całościowo  oferta niższa o 33,3% od wartości szacunkowej powiększonej o podatek Vat,
2. składowe czyli pytanie o sprzątanie wewnętrzne zaproponowana cena wynosi 35,29 % Twojego zamówienia
skłaniam się do 2.
Rażąco wysokiej bym nie ruszała.

8 (edytowany przez Nero 2017-12-11 07:18:41)

Odp: RNC manipulacja VATem

Witam, odgrzewam temat, gdyż nie bardzo rozumiem dlaczego mam nie ruszać RNC? Nie napisałem na początku o tym , że zamówienie odbywa się w częściach (podział na dwa budynki). Nie dzieliliśmy przetargu na części wg sprzątania wewnątrz i na zewnątrz ale nasz formularz ofertowy miał podział na sprz. wew. i sprz. na zew = razem za 12 m-cy.
Wezwaliśmy Wykonawcę do złożenia wyjaśnień podejrzewając RNC ale z tego co przedstawił nie wiele wynika. Wykoanwca napisał, że miesięcznie za pracowników zapłaci kwotę 7.0000 + za środki... zł, za pracę maszyny sprzątającej v...zł + zysk dla firmy.

Jak przeliczyliśmy koszt pracy samych ludzi na 3 etatach to wyszły wyższe koszty niż on wskazał w swoich wyjaśnieniach, tj. on podał, że 3 etaty to przez m-c koszt: 7.000 zł brutto, gdzie wg najniższej krajowej 1 etat = 2.100 + ZUSy = 2.545 zł.
Powinien policzyć min.  7.635zł za 3 pracowników . Dodatkowo ta kwota stanowi kwotę netto a nie brutto, gdyż od tego musi zapłacić VAT.
Proszę o Waszą opinię... bo w planach mamy odrzucenie oferty a kolejna po niej jest dużo droższa.

9 (edytowany przez Olek 2017-12-11 07:50:38)

Odp: RNC manipulacja VATem

Zapoznaj się proszę z wyrokiem KIO 373/17 ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0373.pdf

Wydaje mi się, że sprawa jest podobna do Twojej. Krótki wyciąg: dokonał zatem świadomego przeniesienia części kosztów świadczenia usługi na powierzchniach wewnętrznych do kosztów dotyczących realizacji zamówienia na terenach zewnętrznych, co biorąc pod uwagę różne stawki VAT pozwoliło na dodatkowe obniżenie ceny jego oferty.  działanie takie o ile nie narusza prawa, (choć trzeba mieć na względzie, że wystawiane Zamawiającemu faktury zawierające wyszczególnienie wspomnianych rodzajów usługi powinny dokumentować rzeczywiście poniesione w związku z tym koszty), to stanowi działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

10

Odp: RNC manipulacja VATem

Jak się pomylił w wynagrodzeniu pracowników to masz podstawę do uznania za RNC. Jego obowiązkiem jest udowodnić że cena jest realna. Skoro z jego wyliczeń wynika że 3 et to koszt poniżej minimalnego wynagrodzenia to jest jego błąd. Zakładam ze sporządzając OPZ zaznaczyliście że sprzątanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu KP.