1

Temat: Przedłużający się czas badania ofert, a termin wykonania umowy

Znacznie przedłużył się termin badania i oceny ofert. W SIWZ i wzorze umowy mieliśmy zapisane konkretne daty, jako terminy zakończenia poszczególnych etapów wykonania przedmiotu zamówienia i termin końcowy.

Upłynął już termin wykonania I etapu, a w umowie nie przewidzieliśmy możliwości przedłużenia terminu z takich przyczyn jak opisałam powyżej.

Czy może to stanowić podstawę unieważnienia postępowania?

2

Odp: Przedłużający się czas badania ofert, a termin wykonania umowy

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/uplyw-terminu-realizacji-zamowienia-nie-jest-wada-postepowania

3

Odp: Przedłużający się czas badania ofert, a termin wykonania umowy

Dziękuję.