Temat: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

Witam.
Umowa na roboty budowlane w trakcie realizacji (wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym, powyżej progu, dofinansowany, umowa ryczałtowa).

1. Chcemy temu Wykonawcy zlecić dodatkowe przyłącze (wartość ok. 10% wartości umowy). Stosuję art. 144 ust.1 pkt 6) i w oparciu o protokół negocjacji sporządzam aneks do umowy dot. rozszerzenia zakresu umowy i zwiększenie wynagrodzenia.
Może tak być? Jeśli tak, mam w umowie wpisaną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania w wys. 5% umowy. Czy w związku z aneksem Wykonawca jest zobowiązany dołożyć nowe zabezpieczenie na dodatkową kwotę?

2. W trakcie realizacji organ zmienił decyzję, co zmusza Wykonawcę do wykonania pewnego odcinka inna technologią (droższą). Wykonawca wystąpił do nas o roboty dodatkowe przedstawiając kosztorys.

I tu nie wiem co zrobić:

a) Kosztorys + protokół negocjacji i NOWA UMOWA (kiedyś tak było, że roboty dodatkowe to osobne zamówienie).

b) Czy zastosować w tej sytuacji art.144 ust.1 pkt.2) i w oparciu o kosztorys i protokół negocjacji zrobić również aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie?

2

Odp: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

Pomożecie? :-)

3

Odp: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

no to dawaj ten aneks, nie bać się, pkt. 2 ma 3 okoliczności jednocześnie, pkt 6 do 15 % - bez żadnych obwarowań, luzik

4 (edytowany przez Arek1980 2017-08-28 11:49:10)

Odp: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

janek - dzięki, ale to tylko część moich problemów.

1. Co z zabezpieczeniem należytego wykonania? Przy aneksie dot. wartości zamówienia należy wnieść nowe zabezpieczenie na brakującą kwotę?

2. Pkt. 2 nie wiem czy robotę dodatkową robić jako osobna umowę czy skorzystać z nowego art. 144.1.2. ?

A może i jedno i drugie podpiąć w jednym aneksie pod te 15% ?

5

Odp: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

o zabezpieczeniu
http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/wartosc-kontraktu-nie-wplywa-na-zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy

rób to aneksem, masz przesłanki czego się lękać , jak zrobisz umową zaraz ktoś może zapytać dlaczego z tym a nie z innym, nawet jak poniżej pzp?

6

Odp: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

Dzięki janek.
Czyli rozumiem, że niezależnie od powodu (robota dodatkowa, robota zamienna, zamówienie podobne do udzielonego) wszystko mogę bez ryzyka upchnąć w aneks do umowy podstawowej na podstawie ar.t 144.1.6. jeśli łącznie nie przekracza 15% wartości z umowy podstawowej?

7

Odp: Roboty dodatkowe, rozszerzenie umowy, art.144. ust.1 pkt 2 i 6

Uważam że właśnie na to zezwala ten pkt 6.

Tu komentarz:

11. Zmiana niskowartościowa. Nowelizacja PrZamPubl z 22.6.2016 r. dopuszcza zmianę umowy, o ile można ją zakwalifikować jako zmianę "tzw. niskowartościową". Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 PrZamPubl zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane ? jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Tym samym zamawiający, powołując się na przepis art. 144 ust. 1 pkt 6 PrZamPubl może wprowadzać wielokrotnie zmiany do umowy, aż do momentu gdy łączna wartość ww. zmian nie przekroczy 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane ? 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiany postanowień umownych z powołaniem się na przesłankę określoną w art. 144 ust. 1 pkt 6 PrZamPubl nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.Odnośnie zmiany niskowartościowej wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych w swojej interpretacji: "Czy konieczne jest wcześniejsze przewidzenie w specyfikacji możliwości dokonania zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 PrZamPubl, zwłaszcza w zakresie ograniczeń procentowych?", w: "Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji PrZamPubl. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego" zawartej na stronie internetowej UZP https://www.uzp.gov.pl: "W myśl art. 144 ust. 1 PrZamPubl zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie w pkt od 1 do 6. Należy zauważyć, że każda z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1?6 stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowej regulacji. Według art. 144 ust. 1 pkt 6 PrZamPubl dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (poniżej progów UE) i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo ? w przypadku zamówień na roboty budowlane ? jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na dodatkowe obowiązki związane z zamieszczeniem w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z powyższym, w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 PrZamPubl nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl".