1

Temat: Zapis do SIWZ...

Czy coś się zmieniło co do wizji lokalnej po nowelizacji... czy mogę pozostawić zapis? -Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny .

2

Odp: Zapis do SIWZ...

art. 9a ust. 2

3

Odp: Zapis do SIWZ...

Możesz - Art.  9a. 2. W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie.

4

Odp: Zapis do SIWZ...

Już ktoś kiedyś zauważył, że dzięki temu art. zacznie kwitnąć handel płatnym udziałem w wizji lokalnej na rzecz Wykonawcy.

p.s inną sprawą pozostaje, że ten przepis wskazuje, iż można go zastosować jedynie do przypadków, gdy wizja lokalna jest absolutnie konieczna z punktu widzenia realizacji, a nie jest tylko wymogiem Zamawiającego.

5

Odp: Zapis do SIWZ...

postępowanie z dofinansowaniem z UE, jaki dać zapis dot. wizji
Zamawiajacy zaleca czy Zamawiajacy dopuszcza dokonanie wizji lokalnej

6

Odp: Zapis do SIWZ...

Ja bym zalecił.

7

Odp: Zapis do SIWZ...

Czy w SIWZ mogę wskazać- zaproponować  termin wizji lokalnej, tylko co z tymi którzy nie przyjadą, automatycznie wydłużę termin składania ofert np z 14 na 21 dni

8

Odp: Zapis do SIWZ...

Jeżeli 9a.2 nie ma zastosowania to raczej konkretnych terminów (dat) bym nie wyznaczał.

9

Odp: Zapis do SIWZ...

anka, czy zamiarem Twoim jest zobowiązanie wykonawców do odbycia wizji (9a.2), czy tylko dopuszczasz taką możliwość (tak przynajmniej rozumiem Twoje pytanie) ? W tym drugim przypadku zapis taki zawsze możesz zamieścić w SIWZ nie uzależniając oczywiście przyjęcia oferty od przeprowadzenia wizji.

10

Odp: Zapis do SIWZ...

Chciałabym wyznaczyć w SIWZ termin wizji lokalnej, ale bez zmuszania kogokolwiek do jej odbycia, raczej znam stan budynku i wolałabym się zabezpieczyć że była wyznaczona wizja lokalna, termin składania ofert od terminu wizji lokalnej 14 dni czyli w sumie przetarg wisiałby 21 dni

11

Odp: Zapis do SIWZ...

W jaki sposób i przed czym ta wizja lokalna miałaby Cię zabezpieczyć?

12

Odp: Zapis do SIWZ...

tez znam takich co nawet chcieliby jako obowiązek to wpisać w siwz