Temat: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

Witam.
Przetarg w ramach dużego projektu dofinansowanego z UE.
Jest to więc zamówienie udzielane w częściach.
Wartość szacunkowa projektu - powyżej progów, wartość tego zamówienia - poniżej progu.

Wpisałem termin związania ofertą 60 dni (uznaję, że skoro procedurę robię z uwzględnieniem sumowania to stosuję przepisy jak powyżej progów).

W opinii pokontrolnej stwierdzono błąd formalny (bez konsekwencji), że powinno być 30 dni gdyż wartość udzielane zamówienia była poniżej progów.

Mieli rację?

2 (edytowany przez Darek W. 2017-08-10 08:35:29)

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

Moim zdaniem 60 dni dla każdego z zamówień udzielanego w częściach.

A czy można poznać uzasadnienie w protokole dlaczego 30 dni?.

3

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

W sumie uzasadnienie z ustawy przepisane: "Zgodnie z art.85 ust.1 pkt.1 w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 11.8, termin związania ofertą nie może być dłuższy niż 30 dni".

Przede mną jeszcze kilka takich przetargów i wolałbym nie popełniać ciągle tego samego błędu.
Choć moim zdaniem prawidłowe jest 60 dni i chciałbym to jakoś udowodnić.

4

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

art.  85 ust. 1 pkt 3 w związku z art.  32.  - Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia

I tyle

5

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

Arek.. dobrze robisz

6

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

Popieram kolegów wyżej.

7

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

Weź to wydrukuj, kontrolujący wymieknie i zmieni profesje

8

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

Dzięki panowie za potwierdzenie mojego myślenia smile

9

Odp: Termin związania ofertą - 30 czy 60 dni

A jaka procedura robiony byl ten przetarg?pow. progów?