51

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

zastanawiam sie czy w siwz pisac tez o o/o czy wystarczy w formularzu , jak jest u Ciebie?

52

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

przy zamawianiu sprzetu komp. wymagacie w ofercie tylko skazania modelu i producenta czy wymagacie załączenia specyfikacji technicznych sprzetu do oferty?

53

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

podpowiecie?

54

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

Ja wymagałem, żeby złożyć z ofertą. Dzięki temu wiedziałem co kupuje, ale z drugiej strony musiałem odrzucić najtańszą ofertę, bo zwyczajnie Wykonawca zapomniał dołączyć spec. tech. do oferty.

55

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

jak postapic w sytuacji gdy Wykonawca nie poinformuje o o/o. moze dac zapis w SIWZ ze jak nie poinformuje to znaczy ze Z. nie ma o/o do zaplaty w US?jak to rozstrzygacie?

56

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

czy można wyjasniac ta kwestie i ewentualnie poprawiac jako omylke?

57

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

czy jesli nie wpisza nic to do odrzucenia oferta?

58

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

Witam.
Czy dostawa dysków hdd objęta jest o.o. W ustawie o o podatku od towarów i usług w ząłczniku 13  jest informacja odnośnie dysków hdd - ale czy dotyczy ona o.o.- o którym mówi załącznik 11

Ustawa
Dz.U. 2016 poz. 2024

USTAWA
z dnia 1 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)
zmieniła załączniki w załączniku 11 dodano procesory natomiast jest załącznik 13  ale nie wiem czy dotyczy o.o.

59

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

Ustawa o VAT 2017 ? załącznik nr 13: Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy  Art. 105a. pod. tow. i usł.
art. 105 a dot:
Odpowiedzialność solidarna podatnika i podmiotu dokonującego dostawy

60 (edytowany przez Marta 2017-06-08 09:15:35)

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

art. 99 3a. cyt:  Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c.


czyli zalacznik 13 dot. innych spraw niz o/o

61

Odp: odwrócony VAT- niepoprawne zakreślenie

Co zrobić z Wykonawcą który podał że dysk hdd wchodzi w odwrócony Vat? Poprawić jako inna omyłka  - uzasadniając że dyski nie chodzą w o.o. (wg zął. 11)