1

Temat: Przedłużenie wadium lub wniesienie nowego w wyniku odwołania

Witam,
Chciałbym dopytać o art. 184 ustawy PZP. Co zrobić jeżeli na dwa dni przed upłynięciem terminu związania ofertą wpływa odwołanie? Wadium dotyczy Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza. Ponadto Wykonawca wniósł te wadium w formie pieniężnej.

Będę wdzięczny za pomoc smile

Odp: Przedłużenie wadium lub wniesienie nowego w wyniku odwołania

Cały czas masz jego wadium, więc nie ma mowy o wnoszeniu nowego (jak w tytule postu).  Bieg terminu związania ofertą ulega zdaje się zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6). Zatem po orzeczeniu będziesz miał dwa dni na podpisanie umowy jeśli odwołanie nie będzie uznane (podtrzyma wybór).

Niezależnie od tego wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą - art. 82 ust. 2 PZP (jeśli mu zależy - to powinien o to zadbać).