1

Temat: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Czy rachunek bankowy, na którym przechowujemy wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien być oprocentowany? Dostałam zarzut, że zgodnie z art. 46 i 148 powinien.

2

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Powinien być oprocentowany.

3

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Zabezpieczenie musi być na oprocentowanym rachunku, wadium niekoniecznie.

4

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Jak mi kiedyś powiedział radca prawny: 0% to też jest rachunek oprocentowany smile

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Marcel napisał/a:

Powinien być oprocentowany.

Nie.

1) Oprocentowanie w wysokości O % - to też oprocentowanie.
2) Nie masz obowiązku przechowywania wadium na rachunku bankowym, którego oprocentowanie jest wyższe niż 0 %.

"Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę."

Z powyższego nijak nie można wywnioskować, że ustawodawca nakazał w PZP przechowywanie wadiów wyłącznie na rachunkach oprocentowanych (lub też na oprocentowaniu wyższym niż 0 %).

6

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

A czy ja pisałem że 0% to rachunek nie oprocentowany? big_smile

7

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

czyli 0% po odjęciu kosztów prowadzenia rachunku daje ....minus dla Wykonawcy:)

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

cbud napisał/a:

czyli 0% po odjęciu kosztów prowadzenia rachunku daje ....minus dla Wykonawcy:)

Teoretycznie tak. W praktyce - jeśli ktoś ma hojne konto 0% - to nie ma za to dodatkowych kosztów prowadzenia rachunku lub opłaty za przelew (zwrot wadium). Zatem wychodzi na zero.

9

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

a ja mam pytanie z trochę innej beczki: od jakiego terminu należy liczyć odsetki od wadium wniesionego w pieniądzu?

10

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

od terminu wniesienia?

11

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Tak.

12

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

To znaczy, że każdemu z osobna trzeba liczyć? Jeżeli termin składania ofert upływa 16.03. a wykonawcy wnieśli wadium np. 14.03, 15.03, 12.03 - to w zależności od daty wniesienia wadium od tego dnia należy liczyć odsetki?

13

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

smile A jak inaczej?

Tak długo jak jego pieniądze były na "Twoim" koncie zamrożone. To raczej oczywiste.

14

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

w księgowości mnie zabiją;) jak dojdzie im jeszcze sprawdzanie, którego dnia zaksięgowano wadium.....

15

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

smile No tak. Te księgowe to mają bardzo ciężkie życie. Muszą sprawdzić kiedy wpłynęło wadium, naliczyć odsetki ...i potem jakby tych wszystkich czynności było jeszcze mało - kliknąć przelew.
Spociłem się pisząc ten zakres czynności. Dobrze, że nie muszę ich wykonywać. wink

16

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Prawda big_smile

17

Odp: wadium - czy musi byc oprocentowanie

Księgowi pewnie to samo myślą z Zamawiaczach