1

Temat: Art. 6a

Przetarg nieograniczony odśnieżanie dróg.
Podzielono dlatego , że odśnieżanie dotyczy różnych części miejscowości, panują tam w okresie zimowym różne warunki atmosferyczne (tzn. mocniejsze opady śniegu, niższe temperatury związane z wysokością), inne wymagania odnośnie sprzętu, (w jednej części żądano piaskarki w innej tylko pługa itp.)

W którym z poniższych przypadków można zastosować art. 6a dla części spełniającej wymagania 6a:
1. Ogłoszono 1 postępowanie podzielone na 4 części, w którym dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
2. Ogłoszono 4 postępowania na każdą część osobno.
Wg strony:
http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/aktualnosci-dzialanie-2/10237,Interpretacja-Art-6a-ustawy-Prawo-Zamowien-Publicznych-z-dnia-29-stycznia-2004-r.html

Przede wszystkim należy wskazać, że dyspozycja ww. przepisu dotyczy zamówień udzielanych w częściach w ramach kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie odnosi się ona do sytuacji, w których w ramach jednego postępowania dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

2

Odp: Art. 6a

A czy jest uzasadnienie zastosowania art. 6a dla danej części? Czy tylko po to aby zrobić wg uproszczonej procedury?

3 (edytowany przez Fart 2017-10-31 14:52:25)

Odp: Art. 6a

Unieważniono 1 część, a zima tuż tuż

4 (edytowany przez janek159 2017-10-31 15:16:31)

Odp: Art. 6a

Znalazłem niedawno w internecie zawiadomienie Rio o naruszeniu dyscypliny, za to że zam. udzielił w trybie 6a, właśnie ze względu na mało czasu. Nie było to uznane jako okoliczność pozwalająca na zastosowanie tego art. bo zamawiający powinien odpowiednio wcześnie wszystko zrobić wg podstawowych trybów.

Może to nie było powiadomienie do komisji orzekajacej o naruszeniu dfp, a raczej wynik kontroli.

5

Odp: Art. 6a

A ja znalazłem Orzeczenie głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w której twierdzi komisja wprost odwrotnie.
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=de049521-cafc-4ed2-a444-03afe1161eb9&groupId=764034
Jeden z zarzutów:
W  ocenie  RKO  dokonanie  podziału  zamówienia  na  części  nie  było  wcześniej  planowane
przez  Gminę,  ani  też  nie  było  uzasadnione  obiektywnymi  przyczynami  o  charakterze
gospodarczym, technicznym, organizacyjnym bądź finansowym, lecz nastąpiło jedynie w celu
?ratowania? zaistniałej sytuacji, polegającej na konieczności zapewnienia od dnia 1 września
2014 r. usług dowozu dzieci do szkół, przy jednoczesnym braku wystarczającej ilości czasu
na  przeprowadzenie  do  tego  terminu  pełnej  procedury  przetargowej,  a  spowodowanej
wadliwym  przeprowadzeniem  przez  Gminę  poprzednich  postępowań  na  udzielenie
przedmiotowego  zamówienia,  obejmującego  całość  usług  dowozu  dzieci  w  roku  szkolnym
2014/2015. 
Uzasadnienie komisji:
Przepis art. 6a Pzp może być  wygodnym instrumentem upraszczania procedur postępowań
o udzielenie  zamówienia  publicznego.  Może  on  umożliwiać  szybką  realizację  zamówień
w sytuacjach niedających się przewidzieć, np. gdy nie powiedzie się wyłonienie wykonawcy
dużego zamówienia, a niezbędne jest zabezpieczenie koniecznej potrzeby zamawiającego, na
czas  prowadzenia  kolejnego  postępowania  i  udzielenia  docelowego  zamówienia.
Jeżeli prowadzone  postępowanie  nie  doprowadzi  do  wyłonienia  wykonawcy  na  kolejny
okres,  a poprzednia  umowa  wygasła,  zamawiający  może  na  podstawie  art.  6a  wyodrębnić
z całości  udzielanego  zamówienia  część  tego  zamówienia,  która  zostanie  udzielona  na
podstawie procedury ustalonej zgodnie z wartością tej wyodrębnionej części (nawet poniżej
progu stosowania Pzp).

6

Odp: Art. 6a

Kurcze, nie doczytałem do końca czyli do ustosunkowania GKO, Twoja racja.

Ale to też dobrze, bo zmienia się moja świadomość, a zdarzają się tego typu sprawy związane z 6a.

7

Odp: Art. 6a

Więc powtarzam pytanie:
W którym z poniższych przypadków można zastosować art. 6a dla części spełniającej wymagania 6a:
1. Ogłoszono 1 postępowanie podzielone na 4 części, w którym dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
2. Ogłoszono 4 postępowania na każdą część osobno.