1

Temat: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Mam problem i nie wiem czy mogę to rozwiązać za pomocą aneksu.

Na etapie postępowania, kiedy wymagam zatrudnienia na umowę o prace należny określić sposób kontroli tego wymogu i kary za niewykonanie.

We wzorze umowy mamy błąd. Jest w niej mowa, że "W zapłaci karę określona w paragrafie X, punkcie Y" a  tego punktu porostu w umowie NIE MA ( wykasował się sad ) .

Czy teraz, kiery umowa została podpisana mogę to naprawić, np. wprowadzę ten punkt do umowy aneksem? 
Czy to poważny błąd zamawiającego że nie określił kary? Dofinansowanie z UE.

Załamka jakaś sad

2

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Czy ktoś coś  mi może pomóc smile

3

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

a w innym miejscu np w siwz lub ogloszeniu masz te kary rozpisane?jesli tak to aneksowalabym i wpisala to co bylo w siwz lub ogloszeniu.

4

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

W swiz mam tylko ogólny zapis że kwestie sposobu dokumentowania zatrudnienia i jego kontroli zawiera wzór umowy. No a we wzorze umowy zonk, wykasowało się i nie ma.

5

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

to na ty etapie chyba nie da sie nic zmienic ,jestescie po podpisaniu umowy, a kontrola juz byla?czy jestescie przed?

6

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

przed kontrolą postępowania jestem

7

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Chcecie powiedzieć, że zamawiający jest bezradny i pozostał bez bata na wykonawcę. Tragedia.

8

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Ratować się tym że wzór został zaakceptowany przez Wykonawcę (powinna być akceptacja w f. ofertowym), można też powołać się na przepisy Pzp w przypadku braku regulacji w dokumentach, w SIWZ czy umowie zawsze powinien być zapis że w przypadku braku innych postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp.

9

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

a nawet jak nie ma takiego zapisu to i tak przepisu pzp obowiązują w pierwszym rzędzie,

na większy zarzut zam. by się naraził gdyby pozostawił ten brak kar niż teraz to uregulował,

Czego się dowiadujemy z art. 144 ust. 1. 5, jakie są możliwe zmiany:

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

myślę, że krąg by tu się nie zmienił ani nie przyjęto by ofert o innej treści, zmiana nie wprawadza nierównowagi na korzyść wykonawcy

10

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

czyli rozumiem że radzicie wprowadzić tę kare teraz poprzez aneks?

Zastanawiałam się właśnie, jak pisze janek159, co będzie większym błędem, czy to że nie mam  przewidzianej żadnej kary za niezłożenie dokumentów na potwierdzenie zatrudnienia na umowę o prace, czy to że teraz wprowadzę to aneksem...

11 (edytowany przez MIRAS 2017-09-13 11:27:45)

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Ada napisał/a:

wykasował się sad )

Co to znaczy: że w umowie nie ma, a we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ jest?

12

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

nie , skąd, tam również nie ma.....teraz dopiero to zauważyliśmy

13

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Wprowadź aneksem - o ile wykonawca się zgodzi.

14

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

ok, dziękuję za pomoc

15

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Z całym szacunkiem, ale odradzam zawieranie aneksu - w omawianym przypadku będzie to istotna zmian umowy a w efekcie niedopuszczalna zmiana.

?Radość jest zwieńczeniem myślenia?

16

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Errata: może jeszcze warto sprawdzić art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp przy uwzględnieniu ograniczeń wartościowych wprowadzanych zmian.

?Radość jest zwieńczeniem myślenia?

17

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Radas, z całym szacunkiem, nie mieszaj Adzie. To nie jest żadna istotna zmiana, a 144.1 nie ma tu nic do rzeczy.

18

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

mi również wydaje się , że 144 tu nie ma zastosowania.

Przychodzi mi też myśl, żeby tego nie aneksować. Po prostu wezwać W. o oświadczenie o zatrudnieniu, On je złoży i nie ma potrzeby stosować żadnych kar......

19

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

osłabiasz mnie Ada jak tez Radas, po co w ogóle coś pisać

20

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Miras, nie mieszam tylko staram się wybrać mniejsze zło ... Po pierwsze art. 144 znajduje w omawianym przypadku zastosowanie - kary umowne uwzględnia się w cenie ofertowej, a zatem zawsze mają wpływ na treść oferty. Oznacza to, że manipulowanie w zakresie kar w umowie wydaje się - co do zasady - istotną zmianą.
Po drugie należy ważyć ryzyka skutków, a po zważeniu wydaje się, że większym ryzykiem jest aneksowanie umowy z naruszeniem przepisów pzp w kontekście ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny.

?Radość jest zwieńczeniem myślenia?

21

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

janek159 napisał/a:

osłabiasz mnie Ada jak tez Radas, po co w ogóle coś pisać


przepraszam, ale nie rozumiem ? co masz na myśli?

22

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

radas, czyli co? Gdybyś chciał zmienić wysokość kary z 10 na 20% i wykonawca wyraziłby na to zgodę, to co, Twoim zdaniem jest to zmiana niedopuszczalna?

23 (edytowany przez radas 2017-09-14 09:18:10)

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

Myślę, że trochę teoretyzujemy w tej naszej burzy mózgów ... Tak po prawdzie to najprawdopodobniej Wykonawca nie będzie chciał w ogóle słyszeć o jakimkolwiek wprowadzaniu kar umownych.
@Miras, wszystko zależy od konkretnego przypadku - wartości przedmiotu zamówienia - powtarzam jedyna deska jakiej bym się odważył chwytać to art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp - niezależnie Miras myślę, że odbiegasz trochę od tematu, rzecz w tym, że nasz przypadek nie polega na zmianie wysokości kary tylko na wprowadzeniu nowej kary (w bliżej nieokreślonej wysokości) i tu trudno się kategorycznie wypowiadać. Na koniec - to że umowa nie przewiduje kar nie oznacza, że Zamawiający w ogóle nie jest chroniony - zawsze przecież może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych w przypadku nienależytego wykonu.

?Radość jest zwieńczeniem myślenia?

24

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

niezależnie od wszystkiego  najbardziej martwi mnie to czy kontrola może mi coś zarzucić ( jeśli się dopatrzy tego uchybienia). Gdyby to były własne środki to nie byłoby problemu...

25

Odp: Kontrola zatrudnienia na umowy o pracę

radas napisał/a:

niezależnie Miras myślę, że odbiegasz trochę od tematu, rzecz w tym, że nasz przypadek nie polega na zmianie wysokości kary tylko na wprowadzeniu nowej kary (w bliżej nieokreślonej wysokości) i tu trudno się kategorycznie wypowiadać.

Nic nie odbiegam... Jeżeli można wprowadzić zmianę wysokość kary (a moim zdaniem można), to można też wprowadzić nową karę - są to zmiany korzystne dla zamawiającego i ni jak nie można je podciągnąć pod zmianę istotną.