Temat: informacja z art.181 pzp

witam,
mam mały dylemat i proszę o pomoc.
zamówienie poniżej progów, trzech wykonawców, zawiadomienie o wyborze zostało przesłane Wykonawcom- jedna oferta odrzucona na podst. 89 ust1 pkt 2 pzp. Wpływa informacja z art. 181 pzp od Wyk. , którego oferta została odrzucona, pomimo tego, ze przysługuje mu odwołanie i druga informacja od Wyk, którego oferta jest na drugim miejscu.Postanowiliśmy w związku z tymi informacjami powtórzyć czynność badania i oceny ofert i ponownie wezwać Wyk. do wyjaśnień na podst. art. 87.1.Jak to jednak zrobić fizycznie: 1. tzn nagle po wyborze oferty wysyłam do Wykonawców wezwania z art. 87.1 czy wcześniej w jakiś sposób unieważniam poprzednie czynności?(chociaż nie wiem czy czynność wyboru nie zostanie podtrzymana po wyjaśnieniach wykonawców)
2. jeżeli po wyjaśnieniach podtrzymuję czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i czynność odrzucenia oferty jednego z wykonawców to ponownie ich o tym zawiadamiam? co z terminami na odwołanie Wykonawcy, którego oferta została odrzucona? biegnie od nowa?
3. jeżeli po wyjaśnieniach postanowię np. unieważnić postępowanie, ponieważ treść ofert wszystkich wyk,nie jest zgodna z treścią siwz, jednak podtrzymuję czynność odrzucenia oferty wyk. z tej samej podstawy prawnej i przy tym samym uzasadnieniu faktycznym to termin na odwołanie dla tego wyk. nie biegnie, natomiast pozostali wyk. których zawiadomiłam dopiero teraz o odrzuceniu ich ofert mają prawo wnieść odwołanie?jeżeli podtrzymuję odrzucenie oferty tego wyk. przy tej samej podstawie prawnej jednak przy innym uzasadnieniu faktycznym to odwołanie mu przysługuje czy też nie?
Mam nadzieję, że w miarę jasno opisałam sytuację, będę wdzięczna za odpowiedź.

2

Odp: informacja z art.181 pzp

jeżeli zarzuty niesłuszne odpowiadasz tylko temu wykonawcy który je wniósł i tyle, jeżeli jednak powtarzasz czynności to wszystkich zawiadamiasz , zę wplynęła inf. na podstawie 181 itd.

3

Odp: informacja z art.181 pzp

Po wpłynięciu tych informacji muszę sprawdzić czy są zasadne, bo tego nie jestem w stanie stwierdzić od razu, więc muszę wezwać Wykonawców do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87.1.Powtarzam zatem czynność badania i oceny ofert ponieważ muszę ich wezwać, tylko czy:
1. w tym wezwaniu piszę im , że to w wyniku powtórzenia czynności?
Dalej: oceniam ich wyjaśnienia i dopiero wtedy będę w stanie ocenić(tak myślę) czy te informacje z art.181 były zasadne i wtedy:
2. np. stwierdzamy, że były niezasadne i podtrzymujemy wybór i odrzucenie oferty, to mimo to jeszcze raz wysyłam do Wykonawców zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu jednej z ofert?
3. czy Wyk. którego oferta została odrzucona będzie miał kolejne 5 dni na odwołanie?poprzednie 5 dni już minęło
4. jeżeli stwierdzamy,że informacje były zasadne i np. odrzucamy pozostałych dwóch wyk. i w konsekwencji unieważniamy postępowanie, wysyłamy to do tych wykonawców- co z poprzednim wyborem? unieważniam na jakiejś podstawie poprzedni wybór?
5. co z terminem na odwołanie tego wykonawcy, którego oferta już poprzednio została odrzucona i termin na odwołanie minął?

Jeszcze tylko takie pytania:
6. czy muszę się zmieścić z tym wynikiem w terminie związania?
7.czy wzywać Wyk. do jego przedłużenia, jeżeli będzie się kończył?
8.co z zapisem pzp, że po wyborze oferty wzywam tylko tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza?
9. czy wyk. żeby złożyć odwołanie musi być związany ofertą?

Mam nadzieję, że nie namieszałam, niby to proste a mam mętlik w głowie.Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na te pytania smile

4

Odp: informacja z art.181 pzp

hmmm nie ma nikogo chętnego na udzielenie mi odpowiedzi? :I

5

Odp: informacja z art.181 pzp

Według mnie decyzja zamawiającego o powtórzeniu czynności na skutek złożenia takich informacji nie była uprawniona, jeżeli zarzuty podniesione w tych informacjach dot. odrzucenia ofert wykonawców. Jeżeli takie informacje wpłynęły do zamawiającego, to nie powinny wywoływać jakichkolwiek skutkow prawnych, w tym nie powinny tworzyć podstawy do powtórzenia czynności przez zamawiającego.

?Radość jest zwieńczeniem myślenia?

6

Odp: informacja z art.181 pzp

radas dlaczego sądzisz, że informacje te nie powinny wywoływać skutków prawnych?
do chwili obecnej na 3 złożone oferty złożono 3 takie informacje od każdego z Wykonawców, zaznaczam, że tylko jedna oferta była odrzucona.

7

Odp: informacja z art.181 pzp

Rzeczywiście dwie ze złożonych informacji, o ile zostały złożone w terminie należy uznac za skuteczne, bo nie odnosza się do naruszeń, które można by było zakwestionować poprzez złożenie odwołania. A więc jesze raz ... Uznając informacje za zasadne zamawiający w terminie nie później niż przed podpisaniem umowy wszp moze je uwzględnić, powiadamiając wszystkich wykonawców, powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej. Pamiętac jedynie nalezy, ze w wyniku uwzględnienia informacji, moze zostac dokonana czynnośc naktóra będzie przysługiwało odwołanie na podst. art. 180.2 pzp. Zamawiający może zaniechać odrzucenia oferty najkorzystniejszej lub tez wykluczyć wykonawcę składającego taką ofertę, po czym dokonać tego dopiero w wyniku uznaniazasadności informacji o naruszeniach. Wówczas na odrzucenie oraz wykluczenie przysługiwac będzie odwołanie. Por. też orzeczenie KIO z 5 maja 2012 r., KIO 897/12. Więcej w ostatnim -sierpniowym nr PP. Oczywiście po uwzględnieniu informacji proces trwa nadal i nalezy pilnować wszystkich terminów ZO i ważności wniesionych wadiów, albowiem nie dochodzi w tym przypadku do ich zawieszenia.

?Radość jest zwieńczeniem myślenia?