2 Wymagania w SIWZ

przez Justine

6 wycofanie projektu umowy

przez maja2009

8 doświadczenie

przez maja2009

12 Kryterium poza cenowe

przez marekw2 ( Stron 1 2 )

13 podział na części

przez zielony26

15 Pytania do SIWZ

przez Olek

17 Zestawienie materiałów

przez Kasandra

18 zapisy do zmiany umowy?

przez maja2009

21 29 ust. 3a

przez zielony26

23 Kryteria oceny ofert

przez Ruda26

24 kryterium oceny ofert

przez anka

27 PN na udzielenie kredytu

przez anka

28 podwykonawcy

przez Bitter

29 art. 25 ust. 1 pkt 2

przez Marta